Nadviažme spoluprácu

Kontakt

Spojte sa s nami

Kontaktné údaje

Sídlo

Dolné Obdokovce 30
951 02 Dolné Obdokovce

Spoločnosť

Spoločnosť Ing. Monika Benedeková, IČO 44 343 272, zapísaná na okresnom úrade Nitra, číslo živnostenského registra: 430-34289.

Máte otázky?

Kontaktujte nás